Informacja dla świadczeniobiorców programu „Rodzina 500 plus”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w roku 2017 składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 nastąpi od 1 sierpnia 2017 r.

Powyższa informacja jest odpowiedzą na liczne zapytania dotyczące składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, ponieważ w roku 2016 wnioski były wyjątkowo przyjmowane od kwietnia. W tym roku oraz w latach kolejnych wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września. Złożenie wniosku po tym terminie będzie się wiązało z przyznaniem świadczenia od miesiąca, w którym zostanie on przyjęty.

Możesz również polubić…

Skip to content