Nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 ogłasza nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:                                                         

a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Wymagania dodatkowe:  umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi, komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych – wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np.: praca, placówki oświatowe, świątynie, urzędy, gabinety lekarskie itp.
 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,
 • asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)
 • towarzyszenie w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,
 • towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywanie czynności dnia codziennego, w tym także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do lub z placówki oświatowej.
  Pełny zakres możliwych czynności wykonywanych przez asystenta będzie uzależniony od potrzeb osoby niepełnosprawnej i ustalony przy podpisywaniu umowy.

Warunki pracy:

 • umowa o pracę w zadaniowym systemie pracy lub umowa zlecenie;
 • usługi asystenckie mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów; e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl .

Nabór kandydatów jest prowadzony w systemie ciągłym.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, tel. 12 285 14 13

Możesz również polubić…

Skip to content