Oddziaływania psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 23 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, rozpocznie się program skierowany do osób, które stosują przemoc w rodzinie, jak również mają trudności z konstruktywnym wyrażaniem swojej złości. Obejmuje on cykl 10 spotkań, skierowanych do mężczyzn, które odbywać się będą raz w tygodniu. Spotkania będą miały charakter wykładowo–warsztatowy i prowadzone będą przez terapeutów: kobietę i mężczyznę. Celem powyższych oddziaływań będzie rozwijanie  umiejętności m.in.: :

  • samokontroli i wglądu w siebie;
  • prawidłowego wyrażania uczuć;
  • radzenia sobie ze stresem;
  • prawidłowej komunikacji.

Jest to program innowacyjny, przygotowany przez pracowników Ośrodka. Działania te wpisują się w realizację Gminnego i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i na terenie gminy Zabierzów. W tej formie będą realizowane po raz pierwszy.

Możesz również polubić…

Skip to content