Ostatni moment na złożenie wniosku do programu „Rodzina 500 plus”, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.

Przypominamy, iż niebawem upływa ustawowo ustalony termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, żeby otrzymać świadczenie od kwietnia 2016 r.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do września 2017 roku bez wyrównania za minione miesiące (wnioskodawca bezpowrotnie utraci prawo do świadczenia za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec).

W przypadku wniosków złożonych po dniu 1 lipca 2016 r. obowiązywać będzie zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. W przypadku złożenia wniosku po 10  dniu miesiąca świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

wnioski 500 terminy lipiec-WWW

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

Skip to content