Posiłek w szkole i w domu – wnioski na kolejny rok szkolny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie można składać wnioski o sfinansowanie obiadów w szkole i przedszkolu dla dzieci od września br.

Z pomocy w tej formie mogą skorzystać rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1200 zł. Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Jednocześnie informujemy, że pomoc w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku realizowana jest na bieżąco również dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:|
a)      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b)      uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
c)     osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom jeżeli:
* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego  (600 zł), tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie,
* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego (776,00 zł), tj. 1.552,00 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie (Zabierzów, ul. Cmentarna 2, pon. 9:00-17:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00, tel. 12 285-14-13).

Możesz również polubić…

Skip to content