Program Rodzina 500+ w Gminie Zabierzów

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na terenie gminy Zabierzów miesięcznie około 1.900 rodzin korzysta ze świadczeń wychowawczych, czego następstwem są comiesięczne wypłaty świadczeń w wysokości około 1.300.000 zł.

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W Gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP portalu Empatia. Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Z uwagi na fakt, iż w mijającym okresie zasiłkowym wnioski składane drogą elektroniczną zawierały wiele błędów, poniżej umieszczamy te najczęściej popełniane celem uniknięcia ich przy wypełnianiu wniosków na nowy okres zasiłkowy:

  1. brak wskazania pierwszego dziecka w rodzinie, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci.
  2. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny.
  3. brak numeru PESEL członków rodziny.
  4. adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego.
  5. niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Na chwilę obecną w prowadzone są prace nad zmianą ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z czym zmianie mogą ulec formularze wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami. W chwili, gdy ukażą się nowe wnioski, tut. Ośrodek aktualne wzory umieści na stronie internetowej.

Możesz również polubić…

Skip to content