Rekrutacja do Klubu Senior+ w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie prowadzi rekrutację uczestników zajęć w Klubie Senior+ w roku 2021. Klub ma swoją siedzibę  w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 11 na pierwszym piętrze.

Do udziału w zajęciach zapraszamy mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. W ofercie Klubu znajdują się:

  • Zajęcia aktywności ruchowej
  • Zajęcia z rękodzieła artystycznego
  • Zajęcia o charakterze terapii zajęciowej (plastyka, technika, muzyka)
  • Zajęcia umysłowe (gry i zabawy logiczne, treningi pamięci, wykłady tematyczne)
  • spacery i wycieczki

Pełny zakres zajęć realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki) w godzinach dopołudniowych.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia Klubu w roku 2021 rozpoczną się 4 stycznia, jednak prowadzone będą zdalnie  z wykorzystaniem profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook, aplikakcji do komunikacji internetowej zoom oraz messanger.

Dostęp do pełnej oferty Klubu oraz powrót do zajęć stacjonarnych nastąpi po decyzji Wojewody Małopolskiego przywracającej  pełną działalność placówek w ramach Programu Senior+.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach Klubu proszone są o wypełnienie Wniosku o przyjęcie do Klubu Senior+ wraz z załącznikami i złożenie ich w:

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w terminie do 8 stycznia 2021r.
  • Siedzibie Klubu Senior+ w Zabierzowie w dniach: 29-30 grudnia 2020 r. w godz. od 8:00 do 12:00 lub 4 – 5 stycznia 2021 w godz. od 8:00 do 12:00.

Z uwagi na limit miejsc uwarunkowany zapisami programu Senior+ o przyjęciu do Klubu decyduje Kierownik GOPS wraz z Kierownikiem Klubu. Klub jest wyposażony w schodołaz umożliwiający udział  w zajęciach osobom o ograniczonej sprawności.

Szczegółowych informacji dotyczących działalności Klubu Senior+ w Zabierzowie udziela Kierownik Klubu p. Jadwiga Kalemba  – tel. 696 836 747

Regulamin Klubu Senior+

Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+ w 2021 roku

Zaświadczenie lekarskie Senior+ 2021

Możesz również polubić…

Skip to content