Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać:

-w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2023 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

  1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
  • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
  • od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
  • od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.
  1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
  • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 października 2023 r.
  • od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
  • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
  • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi do 31 stycznia 2024 r.
  • od 1 grudnia  2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi do 28 lutego 2024 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/24 pozostają bez zmian. Bez zmian pozostaje również kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, które wynosi obecnie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł – w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie natomiast kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wyniesie ona 1209 zł. Zastosowanie ma też tzw. zasada przyznania świadczeń tzw. „ złotówka za złotówkę”.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie: www.gopszabierzow.pl. Pod ww. adresem, w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń można również znaleźć informacje dotyczące zasad ich przyznawania.

 

Możesz również polubić…

Skip to content