Apel w związku ze zbliżającą się zimą!

Okres zimowy to czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji intensyfikują wizyty w miejscach zamieszkania osób szczególnie narażonych na niekorzystne warunki pogodowe, tj. mieszkających w domach lub pomieszczeniach mieszkalnych nie dających pełnego zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał, dopłatę do mediów czy też pomoc ukierunkowaną na zakup odpowiedniej żywności. Udzielenie takiego wsparcia jest poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzeniem dokumentacji  o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy chciałem zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji. Wszelkie sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie – tel. 12 285-14-13 lub 660 479 465
  • Komisariat Policji w Zabierzowie – tel. 47 832 11 00

           Stanisław Myjak
Kierownik GOPS w Zabierzowie

Możesz również polubić…

Skip to content