Zaproszenie do udziału w zajęciach Klubu Senior+

Ośrodek Wsparcia dla osób starszych Klub Senior+ w Zabierzowie zaprasza w roku 2024 do udziału w zajęciach, które skierowane są do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia.

Klub działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ma swoją siedzibę na 1 piętrze budynku przy ul. Kolejowej 11. Placówka ta od przełomu roku 2018/2019 świadczy wsparcie dla seniorów zgodnie z Programem wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Oferta Klubu obejmuje 20 godzin zajęć tygodniowo od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

  • poniedziałek, środa i piątek od godz. 9:00 do 13:00
  • wtorek i czwartek od godz. 8:00 do 12:00.

W tym czasie prowadzone są:

  • zajęcia aktywności ruchowej z fizjoterapeutą
  • zajęcia o charakterze artystycznym /głównie plastyka i technika, rękodzieło artystyczne/
  • zajęcia kulinarne, poczęstunek
  • zajęcia umysłowe /wykłady, trening pamięci, gry towarzyskie, dostępność komputera i internetu, biblioteczka/
  • wycieczki i spacery
  • współpraca z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, Klubami Seniora z terenu gminy i województwa Małopolskiego

Odpowiedzi na pytania dotyczące udziału w zajęciach udziela Kierownik Klubu p. Jadwiga Kalemba w godzinach zajęć, telefonicznie: 530 043 119 lub mailowo: senior@gopszabierzow.pl

Możesz również polubić…

Skip to content