Zmiany w uprawnieniach do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty. Zmiany te mają wpływ na prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Obecnie zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązane jest rozpocząć dziecko w wieku 6 lat (obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat). Oznacza to w konsekwencji, iż dziecko które w roku kalendarzowym 2016 r. kończy 5 lat nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a co za tym idzie nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
W przypadku wydanych już i będących w obiegu prawnym ostatecznych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci w wieku 5 lat Ośrodek będzie musiał uchylić prawo do tego dodatku z powodu niemożności spełniania podstawowego kryterium jakim jest rozpoczęcie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. 30 sierpnia 2016

    […] Źródło: Zmiany w uprawnieniach do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – G… […]

Skip to content