Najczęściej popełniane błędy w wnioskach przekazywanych drogą elektroniczną

Niestety pomimo dużej ilości informacji dotyczących sposobu wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze (infolinia, instrukcje, scenariusze wypełniania wniosków, instrukcje do wniosków on-line) większość wniosków złożonych za pomocą banków oraz ZUS zawiera istotne błędy.

Udostępniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz wniosku do wypełnienia on-line nie posiada mechanizmu nie tylko sprawdzania poprawności wpisanych danych ale również ich kompletności. Oznacza to że można przesłać niekompletny a nawet pusty wniosek…

Ministerstwo jest tego świadome, gdyż przygotowało wytyczne dotyczące postępowania z błędnie wypełnionymi wnioskami.

MPiPS_procedura-page-001 MPiPS_procedura-page-002 MPiPS_procedura-page-003

 

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. 15 kwietnia 2016

    […] W sytuacji braku danych umożliwiających przyznanie świadczenia konieczne jest wezwanie strony  do uzupełnienia lub poprawy danych we wniosku. W miarę możliwości taka poprawa następuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednak, gdy w wyżej wymieniony sposób nie można dokonać korekty wniosku osoba składająca musi osobiście stawić się w Ośrodku i uzupełnić brakujące dane. Przy rozpatrywaniu wniosków zawierających błędy Ośrodek stosuje się do wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. […]

Skip to content