Elektroniczny Urząd

Elektroniczny Urząd to usługi umożliwiające mieszkańcom składanie pism, podań i wniosków w postaci elektronicznej.

Jak przesłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wniosek w formie elektronicznej?

W celu przesłania elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z:

 1. Portalu informacyjno-usługowego –  „Emp@tia” lub
 2. . Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Jak złożyć wniosek wniosek za pomocą portalu „Empatia”?

Aby złożyć wniosek za pomocą portalu „Empatia” należy:

 • Po wejściu na stronę internetową www.empatia.mpips.gov.pl przejść do portalu e-wnioski;
 • Założyć konto postępując zgodnie z zawartymi instrukcjami. W przypadku posiadania konta można logować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego;
 • Wyszukać właściwy wniosek i wypełnić korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na stronie portalu lub w poniższym linku:

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie e-wnioski

Za pomocą portalu „Empatia” można przesyłać wnioski z następujących obszarów zabezpieczenia społecznego (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_wybór obszaru

Lista wniosków możliwych do przesłania z obszaru „Fundusz alimentacyjny” (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_fundusz alimentacyjny

Lista wniosków możliwych do przesłania z obszaru „Karta Dużej Rodziny” (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_KDR
Lista wniosków możliwych do przesłania z obszaru „Opieka nad dzieckiem do lat 3” (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_opieka nad dzieckiem

Lista wniosków możliwych do przesłania z obszaru „Pomoc społeczna” (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_pomoc społecznaLista wniosków możliwych do przesłania z obszaru „Świadczenia rodzinne” (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_swiadczenia rodzinne

Lista wniosków możliwych do przesłania z obszaru „Świadczenia wychowawcze” (stan na 1 kwietnia 2016 r.):
empatia_świadczenia wychowawcze

Jak przesłać pismo lub złożyć wniosek za pomocą platformy „ePUAP”?

W celu przesłania pisma ogólnego lub złożenia wniosku należy:

 • Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP2 postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami (instrukcja zakładania konta);
 • Przejść do usługi „Pismo ogólne do urzędu”;
 • Wybrać urząd, w którym chcesz załatwić sprawę: Należy wpisać miejscowość „Zabierzów” i wybrać „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”, a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot;
 • Wybrać opcję „Załatw sprawę”;
 • Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła;
 • Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

Jednocześnie informujemy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 r. nr 712).

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

 1. 7 kwietnia 2016

  […] Źródło: Elektroniczny Urząd – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie […]

Skip to content