Dzienna opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczęło realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi usług opieki wytchnieniowej i zamieszkującymi na terenie powiatu krakowskiego. Usługi świadczone są w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach programu mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Więcej informacji: https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/02/23/opieka-wytchnieniowa-edycja-2023/

Możesz również polubić…

Skip to content