Ośrodki wsparcia seniorów – kluby samopomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia seniorów w ramach programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – edycja 2018” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przyjęte do realizacji dwie oferty na prowadzenie w 2018 roku na terenie Gminy Zabierzów ośrodków wsparcia seniorów:

  • ośrodek wsparcia seniorów w Rząsce dla 30 osobowej grupy seniorów prowadzony będzie przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (miejsce realizacji zadania: Rząska ul. Krakowska 19; osoba reprezentującą placówkę: siostra Taida, tel. 12 626 50 80).
  • ośrodek wsparcia seniorów w Zabierzowie dla 30 osobowej grupy seniorów prowadzony będzie przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych (miejsce realizacji zadania: Zabierzów, budynek Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2; osoba reprezentującą placówkę: pani Anna Styszko, tel. 503 115 964).

Każdy z ośrodków otwarty będzie dla seniorów trzy dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie. Szczegółowe grafiki zajęć zostaną podane na początku lutego.

Głównym celem planowanych działań będzie aktywizacja osób po 60 roku życia w integracji z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Planowane działania skierowane do uczestników ośrodków to między innymi:

  • zajęcia tematyczne pozwalające na rozwój i doskonalenie wiedzy, postaw oraz umiejętności w tym zajęcia o charakterze artystycznym,
  • profilaktyka zdrowotna w tym zajęcia gimnastyczne, rehabilitacyjne oraz wykłady i spotkania o tematyce prozdrowotnej,
  • międzypokoleniowa wymiana doświadczeń między innymi w zakresie nowoczesnych technologii, tradycji rodzinnych i świątecznych,
  • turystyka krajoznawcza i edukacyjna.

W bieżącej działalności ośrodków będą mogli brać udział mieszkańcy gminy Zabierzów w wieku powyżej 60 roku życia, którzy wypełnią deklarację udziału w zajęciach (pliki do pobrania: Zabierzów, Rząska).

Oferta ośrodków wzbogacona zostanie obecnością grupy dzieci i młodzieży z gminy Zabierzów, która będzie uczestniczyć w niektórych zajęciach.

Osobą koordynującą pracę ośrodków wsparcia seniorów z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie jest p. Jadwiga Kalemba (tel. kontaktowy: 12285-14-13 wew. 16)

Możesz również polubić…

Skip to content