Pomoc żywnościowa w ramach programu POPŻ w roku 2022

Od kilku lat mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wsparcie osób i rodzin potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych.

Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do udziału w Programie proszone są o kontakt telefoniczny lub e‑mailowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabierzowie: tel. 12 285 14 13, e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl .

W roku 2022 wydawanie żywności dla osób zamieszkujących w Gminie Zabierzów organizuje Parafia w Rząsce. Punkt wydawania żywności: Rząska, ul. Klubowa 2.

Możesz również polubić…

Skip to content