Cykl artykułów w prasie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” rozpoczęła prace nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim zostanie wydany cykl 21 artykułów.

Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami.

Planowana publikację to łącznie 21 artykułów w znanych magazynach kobiecych Wydawnictwa Bauer:  Tele Tydzień, Życie na Gorąco, Chwila dla Ciebie, Przyjaciółka, Kobieta i Życie, Twoje Imperium, Na żywo.

Zachęcamy do śledzenia Facebooka i strony internetowej Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, gdzie na bieżąco będą informacje o publikacjach:

W załączeniu harmonogram publikacji, a poniżej plakat promujący program.

Możesz również polubić…

Skip to content