Gmina Zabierzów przystąpiła do projektu Małopolski Tele-Anioł

6 czerwca 2018 roku na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się oficjalne podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Sygnatariuszem listu z gminy Zabierzów był zastępca wójta Bartłomiej Stawarz.

Celem projektu „Małopolski Tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich miejscu zamieszkania. W czasie spotkania z samorządowcami, zaprezentowano też po raz pierwszy opaski bezpieczeństwa, które już są już w posiadaniu pierwszych uczestników „Tele-Anioła”. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, jednak zamiast wyświetlacza ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

By jeszcze skuteczniej dotrzeć z informacją o trwającej rekrutacji do projektu Małopolski Tele-Anioł, samorząd województwa zaprosił do współpracy gminy z całego regionu. Gmina Zabierzów, jako jedna z pierwszych, odpowiedziała na ten apel. Na początku kwietnia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej została zamieszczona informacja dla mieszkańców (https://gops.zabierzow.org.pl/malopolski-tele-aniol/). Pracownicy socjalni informowali osoby korzystające z pomocy o możliwości zgłoszenia się do programu. Do współpracy w promocji została zaproszona też Gminna Rada Seniorów.

Województwo Małopolskie przystąpiło do realizacji projektu skierowanego do osób niesamodzielnych pn. „Małopolski Tele-Anioł”. W dniu  22 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 426 663,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł.

Możesz również polubić…

Skip to content