Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczany w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
  • po dniu 30-09-2024 r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jednocześnie przypominamy, iż po 1 stycznia 2023 r nadal można składać wnioski o zwrot kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin składania wniosku:

  • do 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wnioski o zwrot kwoty podatku VAT  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Do wniosku należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie gazu obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę. Wnioski wraz z instrukcją dostępne są na stronie internetowej GOPS Zabierzów.

Możesz również polubić…

Skip to content