Wzory formularzy oraz instrukcja wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są już dostępne nowe formularze wniosków. Prowadzone są również prace związane z  dostosowaniem systemów informatycznych do najnowszych zmian w przepisach. Dlatego też od dnia 30 lipca 2017 r. od godziny 22.00 do godz. 07.00 dnia 1 sierpnia 2017 r. niedostępna będzie strona internatowa PIU Emp@tia.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przygotował specjalną instrukcję. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w wypełnianiu wniosków.

Instrukcja do ściągnięcia (format PDF)

 

Informacja o załącznikach do wniosku o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć następujące załączniki:

  • w przypadku utraty dochodu: dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i PIT-11 za rok 2016;
  • w przypadku uzyskania dochodu: dokument potwierdzający uzyskanie zatrudnienia po roku 2016 oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc po rozpoczęciu pracy;
  • w przypadku prowadzenia działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej w roku 2016 należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce przychodu, wysokości opłaconego podatku.
  • oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2016 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – w sytuacji posiadania ww. dochodów;
  • w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu (np. osoba rozwiedziona, panna, kawaler, wdowa) wyrok/ugoda sądowa zasądzający alimenty, wyrok orzekający rozwód lub separację.
  • w przypadku wniosków o fundusz alimentacyjny dodatkowo wymagane jest zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2016 roku.

Ośrodek może żądać od wnioskodawcy innych dokumentów lub oświadczeń w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny i sytuacji dochodowej.

 

Informacja o terminach składania wniosków oraz ich wpływie na wypłatę świadczeń

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek:

decyzja i wypłata świadczeń nastąpi:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) do dnia 31-08-2017 r.

do dnia 30-09-2017 r.

do dnia 31-10-2017 r.

do dnia 31-10-2017 r.

do dnia 30-11-2017 r.

do dnia 31-12-2017 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY do dnia 31-08-2017 r.

do dnia 30-09-2017 r.

do dnia 31-10-2017 r.

do dnia 31-10-2017 r.

do dnia 30-11-2017 r.

do dnia 31-12-2017 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE do dnia 31-08-2017 r.

od dnia 01-09-2017 r. do 31-10-2017 r.

od dnia 01-11-2017 r. do 31-12-2017 r.

do dnia 30-11-2017 r.

do dnia 31-12-2017 r.

do dnia 28-02-2018 r.

 

Informacja o miejscu składania wniosków

W gminie Zabierzów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz  funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Ponadto wnioski  można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP portalu Empatia.

Możesz również polubić…

Skip to content