OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że na terenie województwa małopolskiego działają trzy Ośrodki Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (SOW):

 1. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1
 2. Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Makuszyńskiego 9
 3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, 31-964 Kraków, os. Krakowiaków 46

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizują standard obejmujący:

 1. zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuację ofiary przemocy w rodzinie;
 2. ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 3. udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie;
 4. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocenę ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką;
 5. ponadto udzielenie:
 • poradnictwa medycznego,
 • psychologicznego,
 • prawnego,
 • socjalnego,
 • specjalistycznej pomocy, w tym prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 1. ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w rodzinie wywiadu środowiskowego i udzielenie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 2. udzielenie konsultacji wychowawczych.

Prowadzenie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia finansowane jest z budżetu państwa, stąd do placówek tych mogą zgłaszać się i być przyjmowane osoby doświadczające przemocy z tereny całego kraju – nie jest wymagane żadne skierowanie, ani nie są w tej sprawie wydawane żaden decyzje administracyjne.

SOW pracują w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia. Usługi realizowane są w trybie ambulatoryjnym i w ramach całodobowego pobytu w Ośrodku.

Możesz również polubić…

Skip to content