Wzrost kosztów pobytu w domach pomocy społecznej

Niniejszym informujemy że Starosta Powiatu Krakowskiego Zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w roku 2023.

Poniżej prezentujemy zestawienie miesięcznych kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (DPS), do których zostali skierowani mieszkańcy Gminy Zabierzów:

DPS w Karniowicach: 7433,00 zł (wzrost o 40,7% tj. 2154,00 zł),

DPS w Batowicach: 6742,30 zł (wzrost o 29,6% tj. 1995,12 zł),

DPS w Owczarach: 6940,00 zł (wzrost o 22,5% tj. 1561,52 zł),

DPS w Czernej: 6544,00 zł (wzrost o 20,2% tj. 1323,00 zł),

DPS w Więckowicach: 6305,00 zł (wzrost o 17,6% tj. 1111,38 zł),

DPS w Konarach: 5861,02 zł (wzrost o 16% tj. 936,11 zł),

DPS w Radwanowicach: 5999,00 zł (wzrost o 15% tj. 900,00 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca oraz rodzinę.

 

Możesz również polubić…

Skip to content