Zaproszenie na konferencję

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt.: „Rola profilaktyki w przeciwdziałaniu przemocy”, która jest organizowana w ramach Projektu KARUZELA realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 roku w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabierzowie, ul. Rynek 1 – Sala Obrad na I piętrze.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany pomysłów oraz wypracowanie teoretycznych i praktycznych ram działania dotyczących identyfikowania, rozwiązywania problemów i przeciwdziałania przemocy tzw. „wymianę dobrych praktyk”, jak również podsumowanie działań podjętych w projekcie i omówienie jego realizacji.

Możesz również polubić…

Skip to content