Kategoria: Aktualności

Bezpłatne warsztaty i konsultacje dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty i konsultacje dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – dwie edycje: https://www.facebook.com/photo?fbid=883046633615675&set=a.193300015923677 https://komisja.zabierzow.org.pl/bezplatne-warsztaty-i-konsultacje-dla-rodzicow-w-ramach-programu-szkoly-dla-rodzicow-i-wychowawcow/

Małopolski Tele-Anioł 2.0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje o kolejnej edycji projektu „Małopolski Anioł”. „Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na...

GOPS w Zabierzowie zatrudni psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zatrudni psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u osoby małoletniej w wymiarze 16 godzin w miesiącu. Wymagania: – kwalifikacje w zawodzie psychologa; – co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe...

Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2024 r.

26 stycznia 2024 r. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr LIX/656/24 przyjęła Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy. Okres realizacji programu obejmuje 2024 rok....

Grupa wsparcia dla kobiet znajdujących się w kryzysie

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet znajdujących się w kryzysie lub trudnej sytuacji rodzinnej. Mogą wziąć w niej udział osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Zabierzów, zmagające się z kryzysem, potrzebujące...

Skip to content