Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie poszukuje chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu wieku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub podmiot uprawniony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających wsparcia z powodu wieku.

Zamawiający w związku z tym powinien mieć zasoby lokalowe oraz organizacyjne do przyjęcia co najmniej trzech osób do rodzinnego domu pomocy, przy czym niniejsze zapytanie dotyczy świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 1 osoby starszej, którą jest kobieta w wieku 77 lat.

Świadczenie usług bytowych i opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy powinno uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do poszanowania i ochrony godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, oraz ochronę dóbr osobistych.

Szczegółowe informacje:

zapytanie

wzór oferty

oświadczenie

wzór umowy

informacja RODO

Osoba do kontaktu: Renata Malczyk, e -mail: r.malczyk@gopszabierzow.pl, tel. (12) 285-14-13.

wyniki (21.12.2023)

Możesz również polubić…

Skip to content