Kategoria: Pomoc społeczna

Apel w związku ze zbliżającą się zimą!

Okres zimowy to czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie...

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy, iż została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Już można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki...

Pomoc żywnościowa w ramach programu POPŻ w roku 2023

Od kilku lat mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wsparcie osób i rodzin potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych. Pomocą mogą być objęte...

Całodobowa opieka wytchnieniowa

W związku z przystąpieniem Powiatu Krakowskiego do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, który jest realizatorem programu w ramach usługi całodobowej, informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników...

Dzienna opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczęło realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z powodu niepełnosprawności intelektualnej, przebywającej obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Radwanowicach. Do obowiązków opiekuna prawnego będzie należało...

Skip to content